Tên thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng
Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản
Mức độ: Mức độ 3
Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện: Sở Xây Dựng
Đối tượng thực hiện: Người được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Ghi rõ cấp lại) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Lệ phí: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác.
Căn cứ pháp lý của thủ tục: - Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH 13 ngày 25/11/2014. - Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. - Quyết định số 832/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Biểu mẫu: A-II-2- Thu tuc cap lai CCHN MG BDS do rach-chay-mat-huy hoai.docx
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư chuyển nhượng gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (địa chỉ: 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ Bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra và cấp biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định của Thành phố có trách nhiệm tổ chức thẩm định và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định cho phép chuyển nhượng. Trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư chuyển nhượng biết rõ lý do. 

- Bước 4: Chủ đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

- Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh (theo mẫu)
- 02 ảnh cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
- Chứng chỉ cũ (nếu có).