Tìm thấy 46 thủ tục hành chính thỏa điều kiện tra cứu

Lĩnh vực: Cấp phép xây dựng
Cơ quan thực hiện: Sở Xây Dựng
Mức độ 2
Lĩnh vực: Cấp phép xây dựng
Cơ quan thực hiện: Sở Xây Dựng
Mức độ 2
Lĩnh vực: Cấp phép xây dựng
Cơ quan thực hiện: Sở Xây Dựng
Mức độ 2
Lĩnh vực: Cấp phép xây dựng
Cơ quan thực hiện: Sở Xây Dựng
Mức độ 2
Lĩnh vực: Cấp phép xây dựng
Cơ quan thực hiện: Sở Xây Dựng
Mức độ 2
Lĩnh vực: Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng
Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng (địa chỉ: 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3)
Mức độ 2
Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng (địa chỉ: Số 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3)
Mức độ 3
Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan thực hiện: Sở Xây Dựng
Mức độ 3
Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan thực hiện: Sở Xây Dựng
Mức độ 3