Tên thủ tục: Thủ tục đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép hoạt động
Lĩnh vực: Giám định tư pháp xây dựng
Mức độ: Mức độ 3
Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện: Sở Xây Dựng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đáp ứng các điều kiện theo quy định, văn phòng giám định tư pháp xây dựng.
Kết quả thực hiện:
Lệ phí: Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý của thủ tục: - Luật Giám định tư pháp năm 2012. - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. - Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng. - Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Biểu mẫu: IV-1 PL.docx
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức tư vấn, văn phòng giám định tư pháp xây dựng nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng (địa chỉ: 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ Bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị cá nhân, tổ chức bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Giải quyết hồ sơ        

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố công bố danh sách và thông tin người giám định tư pháp xây dựng, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố đồng thời gửi Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp để công bố chung. Trường hợp từ chối thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

-  Bước 4: Cá nhân, tổ chức tư vấn, văn phòng giám định tư pháp xây dựng căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

- Giấy đề nghị công bố người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc (theo mẫu) và tài liệu đính kèm bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ) (căn cứ nội dung thể hiện trong Phụ lụ
- Thông tin đăng ký công bố tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, Văn phòng giám định tư pháp xây dựng (theo mẫu) và tài liệu đính kèm các bản sao chứng thực (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định công nhận phòng thí nghiệm, các văn